סֶפָּה – Single Euro Payments Area. כינוי נפוץ להעברה בנקאית בין בנקים בתוך האיחוד האירופי. העברה כזו בדרך-כלל היא חינם ויחסית מהירה (לעיתים באותו יום, אך בדרך-כלל תוך יום עסקים אחד או שניים).