Nebenkosten

נֶבֶּן·קוֺסְטֶן – עלויות נוספות על דירה. בדרך כלל עלויות השכירות מתחלקות לשכירות בסיס ״קרה״, ועלויות נוספות (Nebenkosten) שמכסות חימום מרכזי, פינוי אשפה וכדומה. שכירות קרה + עלויות נוספות = שכירות חמה.