Wohnungsgeberbestätigung

ווֺנוּנְגְס·גֶבֶּר·בֶּשְטֶטִיגוּנְג – אישור מבעל הבית בתרגום פשוט. אישור זה מכיר בכך שאתם גרים בכתובת שבה אתם הולכים להרשם כחלק מתהליך ה- Anmeldung. בדרך-כלל האישור ניתן על-ידי בעל הבית, אך לעיתים הוא יכול להנתן מהדייר הראשי שמשכיר לכם חדר.