Hausverwaltung

הָאוּסְ·פֶרְוָולְטוּנְג. חברת הניהול של הבניין או הדירה. במרבית המקרים הם יהיו הקשר היחיד שלכם עם בעל הדירה שתשכרו, ואפילו אם תגורו בדירה משלכם, ענייני הבניין ינוהלו על-ידם.